Last 30 spots on ALL band from Beta version of new DX Cluster Web-monitor with online LOTW check
Spotter
L
Freq
DX Call
L
Comments
UTC
KX4WB
24895.0
 
 
18:04 19-Feb
W8DEO
 
14220.8
5-9 Ohio
18:04 19-Feb
IU7GRJ
 
7075.2
FT8 SENT: -21 RCVD: -09
18:04 19-Feb
EA3JW
24945.0
good signal strong
18:04 19-Feb
UR3CFC
7040.6
BPSK31 TONI
18:04 19-Feb
MI0LPO
 
14243.0
  WX3B
tnx 59
18:04 19-Feb
K1VNV
14239.0
 
59+ into MA
18:04 19-Feb
SP1HN
14243.0
  WX3B
tnx QSO, 73
18:03 19-Feb
EA3HSO
14243.0
  WX3B
Booming!
18:03 19-Feb
DL1RWN
1840.5
FT -4
18:03 19-Feb
W4IMD
14258.0
  S01A
 
18:03 19-Feb
2E0MNG
3707.0
 
SES
18:03 19-Feb
VE3YXE
 
14177.0
USB, 47-58 QRM
18:03 19-Feb
MI0JZZ
18100.0
tnx Jay
18:03 19-Feb
EA3GJO
 
3573.0
FT-8 tnx 73
18:03 19-Feb
SV2BXZ
3518.0
 
 
18:03 19-Feb
LZ2MVM
 
14280.0
 
Tnx for QSO 73
18:02 19-Feb
KO4SB
14304.0
veff-0512 corr
18:02 19-Feb
LZ1AEY
 
14086.4
 
tnx qso 73
18:02 19-Feb
DK4BU
 
3702.0
 
tnx Matthias 73 Good Luck
18:02 19-Feb
ES1TU
 
1834.6
 
Estonian Republic 100
18:02 19-Feb
M0YDC
14258.0
  S01A
Euro Zoo causing noise!
18:02 19-Feb
AC4VM
24915.0
 
FT8
18:02 19-Feb
FR4OZ
 
7150.0
 
TU NORMAN
18:02 19-Feb
YL3BF
10141.9
 
 
18:01 19-Feb
VE3XIN
 
14258.0
  S01A
Tnx for QSO!
18:01 19-Feb
KO4SB
14304.0
VEFF-0512 now here.
18:01 19-Feb
KH2N
18140.9
 
Call sign correction.
18:01 19-Feb
W4BRE
 
21015.0
 
 
18:01 19-Feb
PD1JN
 
14243.0
  WX3B
tnx 73
18:01 19-Feb
L(♦) = LOTW member (check based on
unofficial daily updated list by HB9BZA)
Auto refresh every 1 min RW3XA DX Cluster Web-monitor v.06b
based on 9H1LO Engine elements