Last 30 spots on 20m band from Beta version of new DX Cluster Web-monitor with online LOTW check
Spotter
L
Freq
DX Call
L
Comments
UTC
AB2KL
14235.0
 
 
18:05 19-Feb
VE3XIN
 
14287.0
 
Tnx for QSO!
18:05 19-Feb
MI0LPO
 
14243.0
  WX3B
tnx 59
18:04 19-Feb
W8DEO
 
14220.8
5-9 Ohio
18:04 19-Feb
K1VNV
14239.0
 
59+ into MA
18:04 19-Feb
EA3HSO
14243.0
  WX3B
Booming!
18:03 19-Feb
SP1HN
14243.0
  WX3B
tnx QSO, 73
18:03 19-Feb
W4IMD
14258.0
  S01A
 
18:03 19-Feb
VE3YXE
 
14177.0
USB, 47-58 QRM
18:03 19-Feb
LZ2MVM
 
14280.0
 
Tnx for QSO 73
18:02 19-Feb
KO4SB
14304.0
veff-0512 corr
18:02 19-Feb
LZ1AEY
 
14086.4
 
tnx qso 73
18:02 19-Feb
M0YDC
14258.0
  S01A
Euro Zoo causing noise!
18:02 19-Feb
KO4SB
14304.0
VEFF-0512 now here.
18:01 19-Feb
VE3XIN
 
14258.0
  S01A
Tnx for QSO!
18:01 19-Feb
PD1JN
 
14243.0
  WX3B
tnx 73
18:01 19-Feb
PA3ECZ
 
14243.0
  WX3B
73'....Tnx
18:00 19-Feb
K8RC
14239.0
 
 
18:00 19-Feb
EI4KN
14010.0
 
73
17:59 19-Feb
EA5GSS
14243.0
  WX3B
tnx QSO
17:58 19-Feb
K4SBZ
14074.8
 
17:58 19-Feb
W8DEO
 
14258.0
  S01A
5-9 Ohio
17:58 19-Feb
OM4IK
14280.0
 
Thanx 73
17:58 19-Feb
YV5HV
 
14140.0
59 miranda venezuela 73s jhon
17:58 19-Feb
ES2UK
 
14214.0
 
Estonia 100
17:58 19-Feb
VA3EBM
14209.0
FN03EKJN17DA
17:58 19-Feb
N4RTT
14206.0
 
73 from Ala., Eddy !!
17:57 19-Feb
EB7HQE
14218.5
 
73s Nikolay
17:57 19-Feb
KB1JDY
14287.0
 
59 tnx
17:57 19-Feb
SV1RRP
 
14140.0
5-9..
17:57 19-Feb
L(♦) = LOTW member (check based on
unofficial daily updated list by HB9BZA)
Auto refresh every 1 min RW3XA DX Cluster Web-monitor v.06b
based on 9H1LO Engine elements